Radically playful (ENG)


Through a diverse range of media Eliza Pepermans tries to understand her surrounding reality. Exuberant colors and vivid painted imagery meet each other in the light and playful work of Eliza. But behind the apparently naive directness and flamboyant energy takes a consistent search shelter to composition, form and color. She examines and analyses her surroundings intensively to translate her impressions into a pictorial image: the seeming banal objects and surroundings come alive in a colorful universe, balancing on the edges of figurative imagery.Her drawings are marked with a directness: by using graphite, pastel and ink she moves quickly on her paper, in an attempt to get hold on her first impressions. Her oil paintings are composed more thoughtfully and tranquil: in her search for a harmonious composition, using more cautiously brushstrokes, she arranges objects and surroundings.As an imagemaker Eliza loves fooling around with her audience: as an apple lies in an unreal way on a too thick book, as an enlarged Safety match is pictured against a too small pear or a prickly candle. She demarcates the playing field with thick lines to juggle within these borders, with unpredictable movements and surprisingly dynamics. Eliza plays generously with perspectives, forms and composition so that a certain tension and variation is opulent present in the image. The quest to make an image that each time you have a look at it you can discover something new.Her first soloshow took place in DeStudio (Antwerp, 2019), a second soloshow at Rufus Gallery (Ghent, 2020) followed. Group shows pursued at Kunsthal (Ghent), Eva Steynen Gallery and Rufus Gallery. Since 2020 Eliza has been linked to Schönfeld Gallery (Brussel). Her work is published at DeMorgen, Rekto Verso, Collect Magazine, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, L’echo, etc.In between personal practice she teaches at Sint Lucas, School of Arts, Antwerp.

Radically playful (NL)


Aan de hand van diverse media zoals tekeningen, print, schilderijen (en sculpturen) probeert Eliza Pepermans haar nabije omgeving te begrijpen. Met uitbundige kleuren en levendige beelden voelt het werk van Eliza luchtig en speels aan. Maar achter de schijnbare naïeve directheid en flamboyante energie schuilt een consistente zoektocht naar compositie, vorm en kleurgebruik. Ze bekijkt en analyseert haar omgeving langdurig om haar impressies vervolgens naar een picturale weergave te vertalen; de ogenschijnlijke grijze objecten en omgevingen worden tot leven gebracht in een fantasierijk universum, balancerend op de rand van de herkenbaarheid.Haar tekenwerk toont een directe lijn: met potlood, pastel en inkt beweegt ze snel over haar papier, in een poging om haar eerste indrukken vast te grijpen en neer te pennen. De olieverf-schilderijen zijn bedachtzaam en rustiger opgebouwd: geleid door het onderzoek naar een compositorisch evenwicht en opgebouwd met vette penseelstreken worden objecten en omgevingen samengebracht.Als maker houdt Eliza ervan de kijker op het verkeerde been te zetten: een onwezenlijke manier waarop een appel op een boek ligt, een veel te grote lucifer afgebeeld naast een al te kleine peer of een kaars die wel heel stekelig aanvoelt. Zoals een speelveld bakent ze haar kader af om binnen deze beperking te goochelen met onvoorspelbare bewegingen en onvoorziene dynamieken. Genereus speelt ze met stilering, perspectief, vorm en compositie zodat spanning en variatie welig kunnen gedijen. Een continue zoektocht naar een beeld waar je als lezer naar kan blijven kijken en waar je steeds andere verhalen in ontdekt.Na haar eerste solo-expo in Destudio (Antwerpen) 2019, volgde een tweede solo-expo bij Rufus Gallery (Ghent). Ondertussen volgde een groepstentoonstellingen bij Kunsthal (Ghent), Eva Steynen Gallery en Rufus Gallery. Sinds 2020 is Eliza één van de vaste kunstenaars bij Schönfeld Gallery. Eliza’s werk werd gepubliceerd bij oa. Demorgen, Rekto Verso, Collect Magazine, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, L’Echo, enz.Naast haar eigen praktijk geeft Eliza les aan Sint Lucas Antwerpen.